Dragon Ball

Dragon Ball

Tên khác: 7 Viên Ngọc Rồng
Kịch bản: Toriyama Akira
Họa sĩ: Toriyama Akira
Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Fantasy, Martial Arts, Shounen
Số chương: 478 Tình trạng: Đang tiến hành  Theo dõi truyện này

Đã có 724196 lượt xem

Nội dung

Một cậu bé có đuôi khỉ tên là Goku được tìm thấy bởi một ông lão sống một mình trong rừng, ông lão xem đứa bé như là cháu của mình. Một ngày nọ Goku tình cờ gặp một cô gái tên là Bulma trên đường đi bắt cá về, Goku và Bulma đã cùng nhau truy tìm bảy viên ngọc rồng. Bảy viên ngọc rồng chứa đựng một bí mật có thể triệu hồi một con rồng và ban điều ước cho ai sở hữu chúng. Trên cuộc hành trình dài đi tìm bảy viên ngọc rồng, họ gặp những người bạn và những đấu sĩ huyền thoại cũng như nhiều ác quỷ. Họ trải qua những khó khăn và học hỏi các chiêu thức võ thuật đặc biệt để tham gia thi đấu trong đại hội võ thuật thế giới được tổ chức hằng năm. Ngoài các sự kiện đại hội võ thuật, Guku và các bạn còn phải đối phó với các thế lực độc ác như Đại vương Pilaf, Quân đoàn khăn đỏ, Đại ma vương Piccolo và những đứa con của hắn. Rồi họ đi đến Namek, gặp rồng thần của Namek. Chạm trán rô bô sát thủ, Fide và sau đó là Xên bọ hung, Ma bư...


Chương truyện Dịch bởi Download Ngày đăng
Chapter 479 - - 15.08.2013
Chapter 478 - - 15.08.2013
Chapter 477 - - 15.08.2013
Chapter 476 - - 15.08.2013
Chapter 475 - - 15.08.2013
Chapter 474 - - 15.08.2013
Chapter 473 - - 15.08.2013
Chapter 472 - - 15.08.2013
Chapter 471 - - 15.08.2013
Chapter 470 - - 15.08.2013
Chapter 469 - - 15.08.2013
Chapter 468 - - 15.08.2013
Chapter 467 - - 15.08.2013
Chapter 466 - - 15.08.2013
Chapter 465 - - 15.08.2013
Chapter 464 - - 15.08.2013
Chapter 463 - - 15.08.2013
Chapter 462 - - 15.08.2013
Chapter 461 - - 15.08.2013
Chapter 460 - - 15.08.2013
Chapter 459 - - 15.08.2013
Chapter 458 - - 15.08.2013
Chapter 457 - - 15.08.2013
Chapter 456 - - 15.08.2013
Chapter 455 - - 15.08.2013
Chapter 454 - - 15.08.2013
Chapter 453 - - 15.08.2013
Chapter 452 - - 15.08.2013
Chapter 451 - - 15.08.2013
Chapter 450 - - 15.08.2013
Chapter 449 - - 15.08.2013
Chapter 448 - - 15.08.2013
Chapter 447 - - 15.08.2013
Chapter 446 - - 15.08.2013
Chapter 445 - - 15.08.2013
Chapter 444 - - 15.08.2013
Chapter 443 - - 15.08.2013
Chapter 442 - - 15.08.2013
Chapter 441 - - 15.08.2013
Chapter 440 - - 15.08.2013
Chapter 439 - - 15.08.2013
Chapter 438 - - 15.08.2013
Chapter 437 - - 15.08.2013
Chapter 436 - - 15.08.2013
Chapter 435 - - 15.08.2013
Chapter 434 - - 15.08.2013
Chapter 433 - - 15.08.2013
Chapter 432 - - 15.08.2013
Chapter 431 - - 15.08.2013
Chapter 430 - - 15.08.2013
Chapter 429 - - 15.08.2013
Chapter 428 - - 15.08.2013
Chapter 427 - - 15.08.2013
Chapter 426 - - 15.08.2013
Chapter 425 - - 15.08.2013
Chapter 424 - - 15.08.2013
Chapter 423 - - 15.08.2013
Chapter 422 - - 15.08.2013
Chapter 421 - - 15.08.2013
Chapter 420 - - 15.08.2013
Chapter 419 - - 15.08.2013
Chapter 418 - - 15.08.2013
Chapter 417 - - 15.08.2013
Chapter 416 - - 15.08.2013
Chapter 415 - - 15.08.2013
Chapter 414 - - 15.08.2013
Chapter 413 - - 15.08.2013
Chapter 412 - - 15.08.2013
Chapter 411 - - 15.08.2013
Chapter 410 - - 15.08.2013
Chapter 409 - - 15.08.2013
Chapter 408 - - 15.08.2013
Chapter 407 - - 15.08.2013
Chapter 406 - - 15.08.2013
Chapter 405 - - 15.08.2013
Chapter 404 - - 15.08.2013
Chapter 403 - - 15.08.2013
Chapter 402 - - 15.08.2013
Chapter 401 - - 15.08.2013
Chapter 400 - - 15.08.2013
Chapter 399 - - 15.08.2013
Chapter 398 - - 15.08.2013
Chapter 397 - - 15.08.2013
Chapter 396 - - 15.08.2013
Chapter 395 - - 15.08.2013
Chapter 394 - - 15.08.2013
Chapter 393 - - 15.08.2013
Chapter 392 - - 15.08.2013
Chapter 391 - - 15.08.2013
Chapter 390 - - 15.08.2013
Chapter 389 - - 15.08.2013
Chapter 388 - - 15.08.2013
Chapter 387 - - 15.08.2013
Chapter 386 - - 15.08.2013
Chapter 385 - - 15.08.2013
Chapter 384 - - 15.08.2013
Chapter 383 - - 15.08.2013
Chapter 382 - - 15.08.2013
Chapter 381 - - 15.08.2013
Chapter 380 - - 15.08.2013
Chapter 379 - - 15.08.2013
Chapter 378 - - 15.08.2013
Chapter 377 - - 15.08.2013
Chapter 376 - - 15.08.2013
Chapter 375 - - 15.08.2013
Chapter 374 - - 15.08.2013
Chapter 373 - - 15.08.2013
Chapter 372 - - 15.08.2013
Chapter 371 - - 15.08.2013
Chapter 370 - - 15.08.2013
Chapter 369 - - 15.08.2013
Chapter 368 - - 15.08.2013
Chapter 367 - - 15.08.2013
Chapter 366 - - 15.08.2013
Chapter 365 - - 15.08.2013
Chapter 364 - - 15.08.2013
Chapter 363 - - 15.08.2013
Chapter 362 - - 15.08.2013
Chapter 361 - - 15.08.2013
Chapter 360 - - 15.08.2013
Chapter 359 - - 15.08.2013
Chapter 358 - - 15.08.2013
Chapter 357 - - 15.08.2013
Chapter 356 - - 15.08.2013
Chapter 355 - - 15.08.2013
Chapter 354 - - 15.08.2013
Chapter 353 - - 15.08.2013
Chapter 352 - - 15.08.2013
Chapter 351 - - 15.08.2013
Chapter 350 - - 15.08.2013
Chapter 349 - - 15.08.2013
Chapter 348 - - 15.08.2013
Chapter 347 - - 15.08.2013
Chapter 346 - - 15.08.2013
Chapter 345 - - 15.08.2013
Chapter 344 - - 15.08.2013
Chapter 343 - - 15.08.2013
Chapter 342 - - 15.08.2013
Chapter 341 - - 15.08.2013
Chapter 340 - - 15.08.2013
Chapter 339 - - 15.08.2013
Chapter 338 - - 15.08.2013
Chapter 337 - - 15.08.2013
Chapter 336 - - 15.08.2013
Chapter 335 - - 15.08.2013
Chapter 334 - - 15.08.2013
Chapter 333 - - 15.08.2013
Chapter 332 - - 15.08.2013
Chapter 331 - - 15.08.2013
Chapter 330 - - 15.08.2013
Chapter 329 - - 15.08.2013
Chapter 328 - - 15.08.2013
Chapter 327 - - 15.08.2013
Chapter 326 - - 15.08.2013
Chapter 325 - - 15.08.2013
Chapter 324 - - 15.08.2013
Chapter 323 - - 15.08.2013
Chapter 322 - - 15.08.2013
Chapter 321 - - 30.05.2013
Chapter 320 - - 30.05.2013
Chapter 319 - - 30.05.2013
Chapter 318 - - 30.05.2013
Chapter 317 - - 30.05.2013
Chapter 316 - - 30.05.2013
Chapter 315 - - 30.05.2013
Chapter 314 - - 30.05.2013
Chapter 313 - - 30.05.2013
Chapter 312 - - 30.05.2013
Chapter 311 - - 30.05.2013
Chapter 310 - - 30.05.2013
Chapter 309 - - 30.05.2013
Chapter 308 - - 30.05.2013
Chapter 307 - - 30.05.2013
Chapter 306 - - 30.05.2013
Chapter 305 - - 30.05.2013
Chapter 304 - - 30.05.2013
Chapter 303 - - 30.05.2013
Chapter 302 Tong Hop - 29.04.2013
Chapter 301 Tong Hop - 29.04.2013
Chapter 300 Tong Hop - 29.04.2013
Chapter 299 Tong Hop - 29.04.2013
Chapter 298 A4V - 23.04.2013
Chapter 297 Tong Hop - 22.04.2013
Chapter 296 Tong Hop - 22.04.2013
Chapter 294 A4V - 16.04.2013
Chapter 293 A4V - 15.04.2013
Chapter 292 A4V - 11.04.2013
Chapter 291 A4V - 11.04.2013
Chapter 290 A4V - 08.04.2013
Chapter 289 A4V - 08.04.2013
Chapter 288 A4V - 11.04.2013
Chapter 287 A4V - 04.04.2013
Chapter 286 A4V - 04.04.2013
Chapter 285 A4V - 02.04.2013
Chapter 284 A4V - 01.04.2013
Chapter 283 A4V - 28.03.2013
Chapter 282 A4V - 27.03.2013
Chapter 281 A4V - 26.03.2013
Chapter 280 A4V - 21.03.2013
Chapter 279 A4V - 18.03.2013
Chapter 278 A4V - 18.03.2013
Chapter 277 Tong Hop - 13.03.2013
Chapter 276 A4V - 13.03.2013
Chapter 275 A4V - 07.03.2013
Chapter 274 A4V - 06.03.2013
Chapter 273 A4V - 04.03.2013
Chapter 272 A4V - 01.03.2013
Chapter 271 A4V - 27.02.2013
Chapter 270 A4V - 27.02.2013
Chapter 269 A4V - 21.02.2013
Chapter 268 A4V - 19.02.2013
Chapter 267 A4V - 09.02.2013
Chapter 266 A4V - 05.02.2013
Chapter 265 A4V - 04.02.2013
Chapter 264 A4V - 31.01.2013
Chapter 263 A4V - 31.01.2013
Chapter 262 A4V - 28.01.2013
Chapter 261 A4V - 28.01.2013
Chapter 260 A4V - 23.01.2013
Chapter 259 A4V - 23.01.2013
Chapter 258 A4V - 23.01.2013
Chapter 257 A4V - 23.01.2013
Chapter 256 A4V - 23.01.2013
Chapter 255 A4V - 23.01.2013
Chapter 254 A4V - 14.01.2013
Chapter 253 A4V - 14.01.2013
Chapter 252 A4V - 14.01.2013
Chapter 251 A4V - 07.01.2013
Chapter 250 A4V - 07.01.2013
Chapter 249 A4V - 02.01.2013
Chapter 248 A4V - 31.12.2012
Chapter 247 A4V - 31.12.2012
Chapter 246 A4V - 25.12.2012
Chapter 245 VNsharing - 24.12.2012
Chapter 244 A4V - 24.12.2012
Chapter 243 A4V - 21.12.2012
Chapter 242 A4V - 17.12.2012
Chapter 241 A4V - 14.12.2012
Chapter 240 A4V - 11.12.2012
Chapter 239 A4V - 29.11.2012
Chapter 238 A4V - 28.11.2012
Chapter 237 A4V - 26.11.2012
Chapter 236 A4V - 26.11.2012
Chapter 235 A4V - 26.11.2012
Chapter 234 A4V - 22.11.2012
Chapter 233 A4V - 19.11.2012
Chapter 232 A4V - 16.11.2012
Chapter 231 A4V - 13.11.2012
Chapter 230 A4V - 12.11.2012
Chapter 229 A4V - 08.11.2012
Chapter 228 A4V - 07.11.2012
Chapter 227 A4V - 07.11.2012
Chapter 226 A4V - 02.11.2012
Chapter 225 A4V - 30.10.2012
Chapter 224 A4V - 26.10.2012
Chapter 223 A4V - 22.10.2012
Chapter 222 A4V - 18.10.2012
Chapter 221 A4V - 17.10.2012
Chapter 220 A4V - 16.10.2012
Chapter 219 A4V - 11.10.2012
Chapter 218 A4V - 09.10.2012
Chapter 217 A4V - 08.10.2012
Chapter 216 A4V - 05.10.2012
Chapter 215 A4V - 29.09.2012
Chapter 214 VNsharing - 28.09.2012
Chapter 213 A4V - 24.09.2012
Chapter 212 A4V - 23.09.2012
Chapter 211 A4V - 21.09.2012
Chapter 210 A4V - 18.09.2012
Chapter 209 A4V - 06.09.2012
Chapter 208 A4V - 03.09.2012
Chapter 207 A4V - 30.08.2012
Chapter 206 A4V - 19.08.2012
Chapter 205 A4V - 17.08.2012
Chapter 204 A4V - 17.08.2012
Chapter 203 A4V - 16.08.2012
Chapter 202 A4V - 09.08.2012
Chapter 201 A4V - 07.08.2012
Chapter 200 A4V - 31.07.2012
Chapter 199 A4V - 30.07.2012
Chapter 198 A4V - 28.07.2012
Chapter 197 A4V - 28.07.2012
Chapter 196 A4V - 21.07.2012
Chapter 195 A4V - 20.07.2012
Chapter 194 A4V - 09.07.2012
Chapter 193 A4V - 07.07.2012
Chapter 191 A4V - 30.06.2012
Chapter 188 A4V - 10.06.2012
Chapter 187 A4V - 08.06.2012
Chapter 186 A4V - 05.06.2012
Chapter 185 - - 04.06.2012
Chapter 183 A4V - 26.05.2012
Chapter 182 A4V - 26.05.2012
Chapter 181 A4V - 20.05.2012
Chapter 180 A4V - 14.05.2012
Chapter 178 A4V - 29.04.2012
Chapter 177 A4V - 28.04.2012
Chapter 176 A4V - 22.04.2012
Chapter 174 A4V - 19.04.2012
Chapter 170 A4V - 07.04.2012
Chapter 163 A4V - 15.03.2012
Chapter 162 A4V - 12.03.2012
Chapter 159 A4V - 03.03.2012
Chapter 158 A4V - 02.03.2012
Chapter 157 A4V - 01.03.2012
Chapter 156 A4V - 23.02.2012
Chapter 155 A4V - 22.02.2012
Chapter 154 A4V - 21.02.2012
Chapter 151 A4V - 15.02.2012
Chapter 150 A4V - 14.02.2012
Chapter 148 A4V - 05.02.2012
Chapter 147 A4V - 05.02.2012
Chapter 147 A4V - 05.02.2012
Chapter 146 A4V Download 01.02.2012
Chapter 145 A4V Download 01.02.2012
Chapter 144 A4V - 28.01.2012
Chapter 143 A4V - 23.01.2012
Chapter 142 A4V - 22.01.2012
Chapter 141 A4V - 22.01.2012
Chapter 140 A4V - 22.01.2012
Chapter 139 A4V - 18.01.2012
Chapter 138 A4V - 14.01.2012
Chapter 137 A4V Download 12.01.2012
Chapter 136 A4V - 12.01.2012
Chapter 135 A4V Download 11.01.2012
Chapter 134 A4V - 03.01.2012
Chapter 133 A4V - 03.01.2012
Chapter 132 A4V - 03.01.2012
Chapter 131 A4V - 05.12.2011
Chapter 130 A4V - 05.12.2011
Chapter 129 A4V - 05.12.2011
Chapter 128 A4V - 28.11.2011
Chapter 127 A4V - 26.11.2011
Chapter 126 A4V - 19.11.2011
Chapter 125 A4V - 19.11.2011
Chapter 124 A4V - 16.11.2011
Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận
Có 11 bình luận về Dragon Ball
gangthep - 10 tháng trước
Truyện này hay thế <a href=\"http://gangthep.com\">!</a>
gangthep - 10 tháng trước
Truyện này hay thế http://gangthep.com
nguyenhien98 - 2 năm trước
bao giờ mới up thêm tập tiếp vậy mọi người
tunhjen2001 - 2 năm trước
truyen nay rat hay ma phai chi moi ngay co them 3 tap nua
vanmaytinh - 2 năm trước
Hí, làm ơn up tiếp đi 193 huhu, đang hay thì đứt gánh giữa đường
123»
  • Dù vô tình hay hữu ý đến với Web Truyện , cũng mong bạn để lại 1 nhận xét tại bài viết đang xem như một món quà.
  • Lời nhận xét của bạn sẽ là nguồn động viên rất lớn để nhóm dịch up chap mới nhanh hơn.
  • Đăng ký tài khoản để sử dụng đầy đủ chức năng của website như comment hay lưu danh sách truyện đang theo dõi.
  • LƯU Ý : Nhận xét của bạn sẽ bị xóa nếu: SPAM URL, Thô tục, Phản động, Lừa đảo .....
Tags: Dragon Ball 7 Viên Ngọc Rồng, đọc truyện Dragon Ball online, xem truyện Dragon Ball online, download truyện Dragon Ball, truyện tranh Dragon Ball, Dragon Ball tiếng việt

Dragon Ball, Truyen tranh Dragon Ball, Doc truyen Dragon Ball online

Truyện tranh online - Đọc truyện tranh online 10/10 . 590 đánh giá.