One Piece

One Piece

Tên khác: Đảo Hải Tặc
Kịch bản: Oda Eiichiro
Họa sĩ: Oda Eiichiro
Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Drama, Fantasy, Shounen
Số chương: 695 Tình trạng: Đang tiến hành  Theo dõi truyện này

Đã có 980432 lượt xem

Nội dung

Câu chuyện xảy ra khi bọn hải tặc đang thống trị biển cả.Một vài nhóm hải tặc đối chọi lẫn nhau để giành lấy kho báu bí mật của biển cả,One Piece,bị cất giấu bởi tên hải tặc huyền thoại G.Roger.Người có thể đến được con đường biển cả vĩ đại và tìm ra One Piece sẽ được tôn vinh là vua của hải tặc.Một cậu bé rất ngưỡng mộ hải tặc tên là Monkey.D.Luffy,ước mơ của cậu là trở thành vua hải tặc.Một ngày nọ,do bất cẩn cậu đã ăn quả ma thuật(devil's fruit)và trở thành người cao su.Mười năm sau,Luffy một mình ra khơi trên chiếc thuyền buồm nhỏ,cậu bé bắt đầu khởi hành trên con đường trở thành vua hải tặc (a great pirate captain) và chuyến phiêu lưu tuyệt vời của cậu bắt đầu.


Chương truyện Dịch bởi Download Ngày đăng
Chapter 709 - - 05.06.2013
Chapter 708 - - 05.06.2013
Chapter 707 Tong Hop - 29.04.2013
Chapter 692 Tong Hop - 14.12.2012
Chapter 673 MTO2T - 04.07.2012
Chapter 654 Tong Hop - 25.01.2012
Chapter 645 One Piece FC - 03.11.2011
Chapter 644 One Piece FC - 27.10.2011
Chapter 643 VeChai - 20.10.2011
Chapter 637 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 636 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 635 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 634 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 633 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 632 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 631 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 630 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 629 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 628 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 627 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 626 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 625 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 624 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 623 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 622 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 621 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 620 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 619 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 618 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 617 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 616 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 615 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 614 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 613 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 612 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 611 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 610 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 609 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 608 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 607 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 606 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 605 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 604 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 565 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 564 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 563 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 561 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 560 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 559 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 558 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 557 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 556 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 555 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 554 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 553 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 552 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 551 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 550 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 549 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 548 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 547 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 546 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 545 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 544 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 543 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 542 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 541 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 540 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 539 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 538 One Piece FC - 22.10.2011
Chapter 476 Tong Hop - 24.07.2012
Chapter 475 Tong Hop - 24.07.2012
Chapter 474 Tong Hop - 24.07.2012
Chapter 473 Tong Hop - 24.07.2012
Chapter 472 Tong Hop - 24.07.2012
Chapter 471 Tong Hop - 24.07.2012
Chapter 470 Tong Hop - 24.07.2012
Chapter 469 Tong Hop - 24.07.2012
Chapter 468 Tong Hop - 29.01.2013
Chapter 467 Tong Hop - 29.01.2013
Chapter 466 Tong Hop - 29.01.2013
Chapter 465 Tong Hop - 29.01.2013
Chapter 464 Tong Hop - 29.01.2013
Chapter 463 Tong Hop - 29.01.2013
Chapter 462 Tong Hop - 29.01.2013
Chapter 461 Tong Hop - 29.01.2013
Chapter 460 Tong Hop - 28.01.2013
Chapter 459 Tong Hop - 28.01.2013
Chapter 458 Tong Hop - 28.01.2013
Chapter 457 Tong Hop - 28.01.2013
Chapter 456 Tong Hop - 28.01.2013
Chapter 455 Tong Hop - 28.01.2013
Chapter 454 Tong Hop - 28.01.2013
Chapter 453 Tong Hop - 28.01.2013
Chapter 452 Tong Hop - 28.01.2013
Chapter 451 Tong Hop - 28.01.2013
Chapter 450 Tong Hop - 28.01.2013
Chapter 449 Tong Hop - 28.01.2013
Chapter 448 Tong Hop - 25.07.2012
Chapter 432 Tong Hop - 10.08.2012
Chapter 431 Tong Hop - 10.08.2012
Chapter 430 Tong Hop - 10.08.2012
Chapter 429 Tong Hop - 10.08.2012
Chapter 428 Tong Hop - 10.08.2012
Chapter 427 Tong Hop - 10.08.2012
Chapter 426 Tong Hop - 10.08.2012
Chapter 425 Tong Hop - 10.08.2012
Chapter 424 Tong Hop - 10.08.2012
Chapter 423 Tong Hop - 10.08.2012
Chapter 422 Tong Hop - 10.08.2012
Chapter 421 Tong Hop - 24.07.2012
Chapter 420 - - 21.05.2012
Chapter 419 - - 21.05.2012
Chapter 418 - - 21.05.2012
Chapter 417 - - 21.05.2012
Chapter 416 - - 21.05.2012
Chapter 415 - - 21.05.2012
Chapter 414 - - 21.05.2012
Chapter 413 - - 21.05.2012
Chapter 412 - - 21.05.2012
Chapter 411 - - 21.05.2012
Chapter 410 - - 21.05.2012
Chapter 409 - - 21.05.2012
Chapter 408 - - 21.05.2012
Chapter 407 - - 21.05.2012
Chapter 406 - - 21.05.2012
Chapter 405 - - 21.05.2012
Chapter 404 - - 21.05.2012
Chapter 403 - - 21.05.2012
Chapter 402 - - 21.05.2012
Chapter 401 - - 21.05.2012
Chapter 400 - - 21.05.2012
Chapter 399 - - 21.05.2012
Chapter 398 - - 21.05.2012
Chapter 397 - - 21.05.2012
Chapter 396 - - 21.05.2012
Chapter 395 - - 21.05.2012
Chapter 394 - - 21.05.2012
Chapter 393 - - 21.05.2012
Chapter 392 - - 21.05.2012
Chapter 391 - - 21.05.2012
Chapter 390 - - 21.05.2012
Chapter 389 - - 21.05.2012
Chapter 388 Tong Hop - 25.07.2012
Chapter 387 Tong Hop - 25.07.2012
Chapter 386 Tong Hop - 25.07.2012
Chapter 385 Tong Hop - 25.07.2012
Chapter 384 Tong Hop - 25.07.2012
Chapter 383 Tong Hop - 25.07.2012
Chapter 382 Tong Hop - 25.07.2012
Chapter 381 Tong Hop - 25.07.2012
Chapter 380 Tong Hop - 25.07.2012
Chapter 379 Tong Hop - 25.07.2012
Chapter 378 Tong Hop - 25.07.2012
Chapter 377 Tong Hop - 24.07.2012
Chapter 376 Tong Hop - 24.07.2012
Chapter 375 Tong Hop - 24.07.2012
Chapter 374 - - 21.05.2012
Chapter 373 Tong Hop - 24.07.2012
Chapter 372 Tong Hop - 24.07.2012
Chapter 371 Tong Hop - 07.02.2012
Chapter 370 Tong Hop - 07.02.2012
Chapter 369 Tong Hop - 24.07.2012
Chapter 368 Tong Hop - 24.07.2012
Chapter 367 Tong Hop - 24.07.2012
Chapter 366 Tong Hop - 24.07.2012
Chapter 365 Tong Hop - 24.07.2012
Chapter 364 Tong Hop - 24.07.2012
Chapter 363 Tong Hop - 24.07.2012
Chapter 362 Tong Hop - 24.07.2012
Chapter 361 Alo8 - 12.01.2012
Chapter 360 Tong Hop - 24.07.2012
Chapter 359 Tong Hop - 14.04.2012
Chapter 358 Alo8 - 12.01.2012
Chapter 357 Alo8 - 12.01.2012
Chapter 356 Alo8 - 12.01.2012
Chapter 355 Alo8 - 12.01.2012
Chapter 354 Alo8 - 12.01.2012
Chapter 353 Alo8 - 12.01.2012
Chapter 352 Alo8 - 12.01.2012
Chapter 351 Alo8 - 12.01.2012
Chapter 350 Alo8 - 12.01.2012
Chapter 349 Alo8 - 12.01.2012
Chapter 348 Alo8 - 12.01.2012
Chapter 347 Alo8 - 12.01.2012
Chapter 346 Alo8 - 12.01.2012
Chapter 345 Alo8 - 12.01.2012
Chapter 344 Alo8 - 12.01.2012
Chapter 343 Alo8 - 12.01.2012
Chapter 342 Alo8 - 12.01.2012
Chapter 341 Alo8 - 12.01.2012
Chapter 340 Alo8 - 12.01.2012
Chapter 339 Alo8 - 12.01.2012
Chapter 338 Alo8 - 12.01.2012
Chapter 337 Alo8 - 12.01.2012
Chapter 336 Alo8 - 12.01.2012
Chapter 335 Alo8 - 12.01.2012
Chapter 334 Alo8 - 12.01.2012
Chapter 333 Alo8 - 12.01.2012
Chapter 332 Alo8 - 12.01.2012
Chapter 331 Alo8 - 12.01.2012
Chapter 330 Alo8 - 12.01.2012
Chapter 329 Alo8 - 12.01.2012
Chapter 328 Alo8 - 12.01.2012
Chapter 327 Alo8 - 12.01.2012
Chapter 326 Alo8 - 12.01.2012
Chapter 325 Alo8 - 12.01.2012
Chapter 324 Alo8 - 12.01.2012
Chapter 323 Alo8 - 12.01.2012
Chapter 322 Tong Hop - 12.01.2012
Chapter 321 Tong Hop - 12.01.2012
Chapter 320 Tong Hop - 12.01.2012
Chapter 319 VN-ZOOM - 29.01.2012
Chapter 318 VN-ZOOM - 29.01.2012
Chapter 317 Tong Hop - 29.01.2012
Chapter 316 Tong Hop - 29.01.2012
Chapter 312 VN-ZOOM - 09.01.2012
Chapter 311 VN-ZOOM - 06.01.2012
Chapter 310 VN-ZOOM - 06.01.2012
Chapter 309 VN-ZOOM - 06.01.2012
Chapter 308 VN-ZOOM - 06.01.2012
Chapter 307 VN-ZOOM - 06.01.2012
Chapter 306 VN-ZOOM - 06.01.2012
Chapter 305 VN-ZOOM - 06.01.2012
Chapter 304 VN-ZOOM - 06.01.2012
Chapter 303 VN-ZOOM - 06.01.2012
Chapter 302 VN-ZOOM - 06.01.2012
Chapter 301 VN-ZOOM - 06.01.2012
Chapter 300 VN-ZOOM - 06.01.2012
Chapter 299 VN-ZOOM - 06.01.2012
Chapter 298 VN-ZOOM - 06.01.2012
Chapter 297 VN-ZOOM - 06.01.2012
Chapter 296 VN-ZOOM - 06.01.2012
Chapter 295 VN-ZOOM - 06.01.2012
Chapter 294 VN-ZOOM - 06.01.2012
Chapter 293 VN-ZOOM - 06.01.2012
Chapter 292 VN-ZOOM - 06.01.2012
Chapter 291 VN-ZOOM - 28.11.2011
Chapter 290 VN-ZOOM - 28.11.2011
Chapter 289 VN-ZOOM - 29.11.2011
Chapter 288 VN-ZOOM - 29.11.2011
Chapter 287 VN-ZOOM - 29.11.2011
Chapter 286 VN-ZOOM - 29.11.2011
Chapter 285 VN-ZOOM - 29.11.2011
Chapter 284 VN-ZOOM - 29.11.2011
Chapter 283 VN-ZOOM - 29.11.2011
Chapter 282 VN-ZOOM - 29.11.2011
Chapter 281 VN-ZOOM - 29.11.2011
Chapter 280 VN-ZOOM - 29.11.2011
Chapter 279 VN-ZOOM - 29.11.2011
Chapter 278 VN-ZOOM - 29.11.2011
Chapter 277 VN-ZOOM - 29.11.2011
Chapter 276 VN-ZOOM - 29.11.2011
Chapter 275 VN-ZOOM - 29.11.2011
Chapter 274 VN-ZOOM - 29.11.2011
Chapter 273 VN-ZOOM - 29.11.2011
Chapter 272 VN-ZOOM - 29.11.2011
Chapter 271 VN-ZOOM - 29.11.2011
Chapter 270 VN-ZOOM - 29.11.2011
Chapter 269 VN-ZOOM - 29.11.2011
Chapter 268 VN-ZOOM - 29.11.2011
Chapter 267 VN-ZOOM - 29.11.2011
Chapter 266 VN-ZOOM - 29.11.2011
Chapter 265 VN-ZOOM - 29.11.2011
Chapter 264 VN-ZOOM - 29.11.2011
Chapter 263 VN-ZOOM - 29.11.2011
Chapter 262 - - 29.10.2011
Chapter 261 - - 29.10.2011
Chapter 260 Alo8 - 30.03.2012
Chapter 259 VN-ZOOM - 30.03.2012
Chapter 258 VN-ZOOM - 30.03.2012
Chapter 257 VN-ZOOM - 30.03.2012
Chapter 256 VN-ZOOM - 30.03.2012
Chapter 255 VN-ZOOM - 30.03.2012
Chapter 254 VN-ZOOM - 30.03.2012
Chapter 253 VN-ZOOM - 30.03.2012
Chapter 252 VN-ZOOM - 19.10.2011
Chapter 251 VN-ZOOM - 19.10.2011
Chapter 250 VN-ZOOM - 19.10.2011
Chapter 249 VN-ZOOM - 19.10.2011
Chapter 248 VN-ZOOM - 19.10.2011
Chapter 247 VN-ZOOM - 13.10.2011
Chapter 246 VN-ZOOM - 12.10.2011
Chapter 245 VN-ZOOM - 12.10.2011
Chapter 244 VN-ZOOM - 12.10.2011
Chapter 243 VN-ZOOM - 12.10.2011
Chapter 242 VN-ZOOM - 12.10.2011
Chapter 241 VN-ZOOM - 12.10.2011
Chapter 240 VN-ZOOM - 12.10.2011
Chapter 239 VN-ZOOM - 12.10.2011
Chapter 238 VN-ZOOM - 12.10.2011
Chapter 237 VN-ZOOM - 12.10.2011
Chapter 236 VN-ZOOM - 12.10.2011
Chapter 235 VN-ZOOM - 12.10.2011
Chapter 234 VN-ZOOM - 12.10.2011
Chapter 233 VN-ZOOM - 12.10.2011
Chapter 232 VN-ZOOM - 12.10.2011
Chapter 231 VN-ZOOM - 12.10.2011
Chapter 230 VN-ZOOM - 12.10.2011
Chapter 229 VN-ZOOM - 12.10.2011
Chapter 228 VN-ZOOM - 12.10.2011
Chapter 227 VN-ZOOM - 12.10.2011
Chapter 226 VN-ZOOM - 12.10.2011
Chapter 225 VN-ZOOM - 12.10.2011
Chapter 224 VN-ZOOM - 12.10.2011
Chapter 223 VN-ZOOM - 12.10.2011
Chapter 222 VN-ZOOM - 12.10.2011
Chapter 221 VN-ZOOM - 12.10.2011
Chapter 220 VN-ZOOM - 12.10.2011
Chapter 219 VN-ZOOM - 12.10.2011
Chapter 218 VN-ZOOM - 12.10.2011
Chapter 217 VN-ZOOM - 12.10.2011
Chapter 216 VN-ZOOM - 12.10.2011
Chapter 215 VN-ZOOM - 12.10.2011
Chapter 214 VN-ZOOM - 12.10.2011
Chapter 213 VN-ZOOM - 29.11.2011
Chapter 212 VN-ZOOM - 29.11.2011
Chapter 211 VN-ZOOM - 29.11.2011
Chapter 210 VN-ZOOM - 29.11.2011
Chapter 209 VN-ZOOM - 29.11.2011
Chapter 208 VN-ZOOM - 29.11.2011
Chapter 207 VN-ZOOM - 29.11.2011
Chapter 206 VN-ZOOM - 29.11.2011
Chapter 205 VN-ZOOM - 29.11.2011
Chapter 204 VN-ZOOM - 29.11.2011
Chapter 203 VN-ZOOM - 29.11.2011
Chapter 202 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 201 Alo8 - 06.12.2011
Chapter 200 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 199 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 198 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 197 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 196 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 195 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 194 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 193 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 192 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 191 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 190 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 189 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 188 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 187 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 186 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 185 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 184 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 183 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 182 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 181 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 180 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 179 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 178 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 177 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 176 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 175 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 174 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 173 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 172 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 171 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 170 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 169 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 168 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 167 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 166 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 165 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 164 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 163 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 162 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 161 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 160 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 159 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 158 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 157 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 156 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 155 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 154 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 153 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 152 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 151 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 150 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 149 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 148 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 147 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 146 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 145 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 144 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 143 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 142 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 141 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 140 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 139 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 138 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 137 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 136 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 135 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 134 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 133 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 132 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 131 One Piece FC - 29.11.2011
Chapter 130 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 129 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 128 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 127 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 126 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 125 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 124 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 123 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 122 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 121 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 120 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 119 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 118 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 117 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 116 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 115 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 114 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 113 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 112 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 111 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 110 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 109 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 108 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 107 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 106 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 105 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 104 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 103 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 102 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 101 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 100 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 99 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 98 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 97 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 96 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 95 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 94 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 93 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 92 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 91 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 90 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 89 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 88 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 87 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 86 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 85 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 84 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 83 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 82 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 81 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 80 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 79 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 78 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 77 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 76 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 75 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 74 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 73 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 72 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 71 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 70 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 69 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 68 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 67 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 66 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 65 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 64 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 63 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 62 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 61 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 60 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 59 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 58 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 57 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 56 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 55 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 54 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 53 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 52 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 51 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 50 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 49 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 48 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 47 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 46 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 45 VN-ZOOM - 22.11.2011
Chapter 44 Alo8 - 22.11.2011
Chapter 43 VN-ZOOM - 22.11.2011
Chapter 42 VN-ZOOM - 22.11.2011
Chapter 41 VN-ZOOM - 22.11.2011
Chapter 40 VN-ZOOM - 22.11.2011
Chapter 39 VN-ZOOM - 22.11.2011
Chapter 38 VN-ZOOM - 22.11.2011
Chapter 37 VN-ZOOM - 22.11.2011
Chapter 36 VN-ZOOM - 22.11.2011
Chapter 35 VN-ZOOM - 22.11.2011
Chapter 34 VN-ZOOM - 22.11.2011
Chapter 33 VN-ZOOM - 22.11.2011
Chapter 32 VN-ZOOM - 22.11.2011
Chapter 31 VN-ZOOM - 22.11.2011
Chapter 30 VN-ZOOM - 22.11.2011
Chapter 29 VN-ZOOM - 22.11.2011
Chapter 28 VN-ZOOM - 22.11.2011
Chapter 27 VN-ZOOM - 22.11.2011
Chapter 26 VN-ZOOM - 22.11.2011
Chapter 25 VN-ZOOM - 22.11.2011
Chapter 24 VN-ZOOM - 22.11.2011
Chapter 23 VN-ZOOM - 22.11.2011
Chapter 22 VN-ZOOM - 22.11.2011
Chapter 21 VN-ZOOM - 22.11.2011
Chapter 20 VN-ZOOM - 22.11.2011
Chapter 19 VN-ZOOM - 22.11.2011
Chapter 18 VN-ZOOM - 22.11.2011
Chapter 0: Rose Alo8 - 30.11.2011
Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận
Có 3 bình luận về One Piece
binzin01 - 2 năm trước
truyện hay wa
ihope2519 - 2 năm trước
update nhanh nhe, ung ho
nguyendungbkc - 3 năm trước
truyện hay, tks các bạn đã up
  • Dù vô tình hay hữu ý đến với Web Truyện , cũng mong bạn để lại 1 nhận xét tại bài viết đang xem như một món quà.
  • Lời nhận xét của bạn sẽ là nguồn động viên rất lớn để nhóm dịch up chap mới nhanh hơn.
  • Đăng ký tài khoản để sử dụng đầy đủ chức năng của website như comment hay lưu danh sách truyện đang theo dõi.
  • LƯU Ý : Nhận xét của bạn sẽ bị xóa nếu: SPAM URL, Thô tục, Phản động, Lừa đảo .....
Tags: One Piece Đảo Hải Tặc, đọc truyện One Piece online, xem truyện One Piece online, download truyện One Piece, truyện tranh One Piece, One Piece tiếng việt

One Piece, Truyen tranh One Piece, Doc truyen One Piece online

Truyện tranh online - Đọc truyện tranh online 10/10 . 590 đánh giá.